FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

  Enhorabuena, hemos registrado su petición
  Error: No se ha podido realizar el proceso. Por favor intentló más tarde

DADES CENTRE

DADES GRUP

  

  

  

  

  

  

  

DADES PERSONALS

Indiqueu els horaris als que us inscriviu:


   Tots els dilluns
   Algun/s dilluns
   Tots els dimarts
   Algun/s dimarts
   Tots els dimecres
   Algun/s dimecres
   Tots els dijous
   Algun/s dijous
   Tots els divendres
   Algun/s divendres
   Tots els dilluns
   Algun/s dilluns
   Tots els dimarts
   Algun/s dimarts
   Tots els dimecres
   Algun/s dimecres
   Tots els dijous
   Algun/s dijous
   Tots els divendres
   Algun/s divendres
   Tots els dilluns
   Algun/s dilluns
   Tots els dimarts
   Algun/s dimarts
   Tots els dimecres
   Algun/s dimecres
   Tots els dijous
   Algun/s dijous
   Tots els divendres
   Algun/s divendres
   Tots els dilluns
   Algun/s dilluns
   Tots els dimarts
   Algun/s dimarts
   Tots els dimecres
   Algun/s dimecres
   Tots els dijous
   Algun/s dijous
   Tots els divendres
   Algun/s divendresCONDICIONS ECONÒMIQUES

 1. NO S'ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ AMB DEUTES PENDENTS AMB L'ENTITAT, SI NO SÓN LIQUIDATS PRÈVIAMENT I INDEPENDENTMENT DE LA DATA DE L'EMISSIÓ DEL DEUTE
 2. ES PODRÀ TRIAR LA FORMA DE PAGAMENT
 3. LES ACTIVITATS ES PAGARAN PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA AL NÚMERO DE COMPTE: ES75 2100 6321 7102 0011 6521 (Indicant els cognoms del nen/a + NOM DE L'ESCOLA) TITULAR DEL COMPTE: VILLAGE NIU O BÉ AMB TARGETA BANCÀRIA, UNA VEGADA ESTIGUI DISPONIBLE EL REBUT, AMB LA QUANTITAT CORRESPONENT, A L'AULA VIRTUAL. LA DOMICILIACIÓ BANCARIA NOMÉS ESTARÀ DISPONIBLE PER EXTRAESCOLARS
 4. NO S'ACCEPTARÀ CAP INFANT QUE NO HAGI FET EL PAGAMENT DE L'ACTIVITAT
 5. NO ES RETORNARAN ELS IMPORTS SATISFETS NI EN CAS D’ACCIDENT I/O INCIDENT L’INFANT, NI PER LA NO ASSISTÈNCIA PER ENFERMETAT DE L’INFANT NI PER ALTRES MOTIUS DE L'INFANT O FAMILIARS
 6. NO ES FARAN DEVOLUCIONS UNA VEGADA FET EL PAGAMENT

TUTOR/A LEGAL/MARE/PARE

TUTOR/A LEGAL/MARE/PARE

ASPECTES SANITARIS IMPORTANTS

AUTORITZACIONS


SI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEM


SI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMPER RECOLLIR ALS INFANTS
PROTECCIÓ DE DADES 1. En nom de l'entitat tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol•licitat i realitzar la facturació del mateix, entre d'altres serveis relacionats.
 2. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 3. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Les dades queden emmagatzemades al fitxer GESTIO USUARIS D’ACTIVITATS, la finalitat del qual és disposar de les dades necessàries per a la gestió i seguiment de les activitats que organitza el centre.
 4. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Associació Village Activitats Juvenils estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a través de correu electrònic a sabadell@villageniu.net i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.
 5. Així mateix sol•licitem la seva autorització per oferir-li informació referent als nostres serveis i activitats mitjançant email i/o sms.

SI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEMSI AUTORITZEM
NO AUTORITZEM

Sí ASSABENTO
NO AUTORITZEM


NORMATIVA


SÍ SSABENTO
NO ASSABENTO 1. La disciplina i el bon comportament dels infants és prioritària. Qualsevol falta de respecte serà comunicada a les famílies.
 2. En el cas d'un incident greu o una falta de disciplina per part d'un participant ja advertit, VILLAGE ACTIVITATS SABADELL es posarà en contacte amb el responsable del centre i/o amb els pares, i se'ls informarà, si és necessari, referent a la baixa forçosa de l'alumne/a .
SÍ SSABENTO
NO ASSABENTO 1. Es prega puntualitat a l'hora de portar els alumnes / es a l'activitat i a l'hora de recollir-los.
 2. SÍ SSABENTO
  NO ASSABENTO


 3. En cas de no complir l'horari de recollida, el centre es reserva el dret a cobrar la part proporcional del temps de retard de recollida dels infants.
 4. SÍ SSABENTO
  NO ASSABENTO


 5. Durant l’activitat, us podeu dirigir directament a l’entitat que imparteixen l’activitat mitjançant ll'Aula Virtual, accessible a www.villageniu.net - Intranet - Aula Virtual Famílies, on contactareu amb els diferents departaments de l’entitat per:
  1. Sol·licitar algun servei
  2. Suggeriments de millora
  3. Incidències
  4. Avisos i comunicació amb l'equip Village Niu
  5. Informació d’horaris i d’activitats
  6. Fotografies de les activitats
  7. Informes, documents del grup i seguiment de l'evolució de l'infant i les activitats
 6. SÍ SSABENTO
  NO ASSABENTOSÍ SSABENTO
NO ASSABENTO


CONFIRMACIÓ
SI CONFIRMO
NO CONFIRMOSI CONFIRMO
NO CONFIRMO


CODI VERIFICACIÓENVIAMENT DE DADES

ENVIA DADES

Error: No se ha podido realizar el proceso. Por favor intentló más tarde.
Actualización de información realizada con éxito!!